Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.8.2017, että pöytäkirja tarkastetaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen yhteydessä ja se pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 8-10) seuraavana työpäivänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Lisäksi pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Rouhiainen ja Jari Sihvonen, varalle Leena Teittinen ja Teijo Ylönen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.