Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat, tarkastuslautakunta

MliDno-2017-1665

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat,

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.