Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Arviointiseminaari 8.-9.11.2017, tarkastuslautakunta

MliDno-2017-2064

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on tullut kutsu PWC Julkistarkastus Oy:n 8. - 9.11.2017 Helsingissä järjestämään arviointiseminaariin, joka on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille. Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa (20.9.2017 § 16), että koulutukseen osallistumisesta päätetään tässä kokouksessa.

Kutsu arviointiseminaariin on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Päätetään arviointiseminaariin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että

  • arviointiseminaariin 8.-9.11.2017 osallistuvat Tiina Elkharam, Heli Kauppinen, Juhani Oksman, Satu Soivanen, Leena Teittinen ja Teijo Ylönen;
  • ilmoittautumiset, majoitusvaraukset ja matkajärjestelyt hoitaa toimistosihteeri Marjaana Kolehmainen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.