Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vesiliikelaitoksen johtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selostamaan Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintaa. Vesiliikelaitoksen johtajalle on etukäteen toimitettu kooste käsiteltävistä asioista (liikelaitoksen organisaatio ja henkilöstöresurssit,​ vuoden 2017 talousarvion rakenne ja sen toteutuminen toiminnan,​ talouden ja investointien osalta sekä muut liikelaitoksen ajankohtaiset asiat).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee vesiliikelaitoksen johtajan selostuksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.