Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti käynyt varapuheenjohtajan kanssa tapaamassa kaupunginjohtajaa ja esittämässä tarkastuslautakunnan huolen Otavan Opiston tuottaman nettilukiokoulutuksen jatkomahdollisuuksista kaupungin nykyisellä lukiokoulutuksen järjestämisluvalla.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.