Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hallintojohtajan ja talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Ari Liikanen ja talousjohtaja Heikki Siira kertomaan kaupungin konsernipalveluiden useampivuotisista sopimuksista ja sitoumuksista (sopimuskumppanit, sopimusten pääasialliset sisällöt ja kestot,​ sopimusten kulu-​ ym. vaikutukset käyttötalous-​ ja investointimäärärahoihin,​ sopimusriskit jne.). Tällaisia sopimuksia ja sitoumuksia liittyy mm. Mikkelin Areena-​hankkeeseen sekä kaupungin kumppanuussopimuksiin,​ esim. Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa solmittuun sopimukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtajan ja talousjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.