Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimielimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraava kokouksen 20.9.2017 klo 16.00 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että kokoukseen kutsutaan kuultaviksi kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.