Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tarkastuslautakunnan kokoukset

MliDno-2017-1663

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimielimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena tai sähköisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää kokousajoistaan. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla lautakuntien kokoushuoneessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyn 2017 aikana seuraavasti: 20.9.2017 klo 16.00, 17.10.2017 klo 16.00, 21.11.2017 klo 16.00 ja 19.12.2017 klo 16.00.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.