Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 9 valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2017-2021:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Ylönen Teijo, monipalvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
 2. Teittinen Leena, myymäläpäällikkö, eläkeläinen
 3. Kemppainen Satu, arkistosihteeri, sosionomi
 4. Kauppinen Heli, viestintäsuunnittelija, VPJ
 5. Lahtinen Anne-Helena, lähihoitaja
 6. Rouhiainen Risto, KTM
 7. Sihvonen Jari, aluepäällikkö
 8. Elkharam Tiina, yrittäjä
 9. Oksman Juhani, insinööri, PJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anttonen Pertti, luutnantti, evp
 2. Wallenberg Minna, vartija, järjestyksenvalvoja
 3. Tähtinen Tiina, merkonomi, tilahuoltaja
 4. Koski Mirja, sairaanhoitaja, eläkeläinen
 5. Soivanen Satu, ekonomi, TKI-asiantuntija
 6. Hulkkonen Hannu, terveystarkastaja, eläkeläinen
 7. Hänninen Ville, metsäkoneenkuljettaja
 8. Ruuth Noora, metsätalousinsinööri (AMK), maatalousyrittäjä
 9. Kirjalainen Miikka, yrittäjä

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Juhani Oksmanin ja varapuheenjohtajaksi Heli Kauppisen.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 10.8.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.