Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tarkastuslautakunnan esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

MliDno-2017-1221

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 15 luvun (kokousmenettely) määräyksiä.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi on 18.9.2013 § 19 valittu vastuunalainen tilintarkastaja Elina Hämäläinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää, että

  • tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta; ja

  • pöytäkirjanpitäjänä jatkaa vastuunalainen tilintarkastaja nykyisen tilintarkastussopimuskauden loppuun

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.