Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen, varalle Satu Kemppainen ja Anne-Helena Lahtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen yhteydessä ja se pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 8-10) seuraavana työpäivänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen, varalle Satu Kemppainen ja Anne-Helena Lahtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen yhteydessä ja se pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 8-10) seuraavana työpäivänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.