Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Aluejohtokunnan tilannekatsaus

MliDno-2015-2499

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuosi 2015 on pian takana ja uusi vuosi on edessä. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2016 talousarvion ja sen mukaan Suomenniemen aluejohtokunnan käyttömääräraha on vuonna 2016 edelleen 44 000 euroa. Tulevan vuoden talousarvion valmisteluvaiheessa Mikkelin kaupunki selvitti palvelurakenteita mitä Mikkelin kaupungilla on ja mistä palveluista voitaisiin luopua osittain/kokonaan taloudellisen tilanteen heikentyessä. Tämä palvelurakenteen tarkastelu kohdistui/kohdistuu myös Suomenniemelle. Aluejohtokunnalta se edellyttää vuoden 2016 aikana tarkempaa seurantaa/kannanotttoa eri tulosalueiden palvelujen jatkuvuudesta tulevaisuudessa.

Tulevana vuonna Mikkelin kaupungissa on jo käytössä sähköinen avustusten hakumenettely ja se koskee myös aluejohtokuntia. Tästä muutoksesta tiedotetaan alueilla olevia yhdistyksiä.

Aluejohtokuntien organisatorinen tilanne tulenee muuttumaan kun uusi valtuustokausi alkaa vuonna 2017. Tämä tulee ottaa myös huomioon vuonna 2016, koska tulevat muutokset tulee valmistella riittävän hyvissä ajoin, että ne ovat käyttöön otettavissa vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta merkitsee tämänhetkisen tilanteen tiedokseen.