Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Yleisavustus, MLL:n Suomenniemen yhdistys ry

MliDno-2016-2292

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee aluejohtokunnalta yleisavustusta 300 euroa vuodelle 2016 . Yhdistyksen jäsenmäärä on suomenniemeläisittäin suuri ja toimintaa (tapahtumat, retket, stipendien jako jne.) järjestetään pääsääntöisesti tuotemyynnillä. Tapahtumiimme osallistuminen on joko maksutonta tai siinä määrin edullista, että kaikilla perheillä on tulotasosta riippumatta mahdollista osallistua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry:lle 300 euroa kohdeavustusta vuodelle 2016. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry