Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Yleisavustus, Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys

MliDno-2016-2294

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys hakee aluejohtokunnalta yleisavustusta 300 euroa. Hakemuksen liitteet ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta myöntää Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistykselle 300 euron yleisavustuksen vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hannu Kilkki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys