Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus, Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistykselle

MliDno-2016-2246

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkauslahden laiturin kannen kunnostus. Hannosen polun alussa oleva laituri on ainoa rantautumispaikka Karkauslahdessa. Kyläyhdistyksen talkoilla rakennetun laiturin tervatut kansilaudat ovat lahoamassa ja ne korvataan nyt kyllästetyillä 48 mm lankuilla. Laiturin perustus on tukeva. Puutavaran ja ruuvien kustannusarvio (Kilkki/Pirtakka) on 700 euroa, työ tehdään kyläyhdistyksen talkoilla jäiden aikaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta myöntää Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistykselle kohdeavustusta enintään 700 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hannu Kilkki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys