Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus, Kauriansalmen kylät ry

MliDno-2016-2152

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kauriansalmen kylät ry hakee aluejohtokunnalta kohdeavustusta maisematornin tien kunnostukseen, joka sisältää murskeet, traktorikaivurityön ja varoituskyltit. Tukea haetaan 2 100 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta myöntää Kauriansalmen kylät ry:lle tukea maisematorin tien kunnostukseen kohdeavustusta enintään 2 100 euroa toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Aili Kosunen, Veikko Pallassuo ja Outi Kauria ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry