Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus, Lyytikkälä talon kesän 2016 aukiolo

MliDno-2016-2038

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Lyytikkälän talo-säätiö hakee aluejohtokunnalta avustusta museon opastuskuluihin ja ilmoituskuluihin. Kustannukset ovat yhteensä 2083 euroa. Avustusta haetaan vastaava summa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta Lyytikkälän talo-säätiölle 2 083 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lyytikkälän talo-säätiö