Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 8.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.