Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi

Kuvaus

  • Taloustilanne
  • Pajulahden pikavuoropysäkki
  • Neuvottelut nuoriso- ja liikuntapalvelujen johtaja Antti Mattilan kanssa
  • Työryhmien kuulumiset
  • Strategiatyö + avustusohjeet 2018
  • Web-sivujen uusinta
  • Infonäytöt

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kari Kauria poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.