Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Suomenniemen aluejohtokunnan rahoitushakemus pitäjän alueen kattavan valokuituverkon esiselvityksen tekemiseen

MliDno-2017-1948

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja on kokouksessa 25.9.2017 päätetyn mukaisesti osallistunut palavereihin, joissa on selvitetty mahdollisuuksia rahoittaa entisen Suomenniemen kunnan alueelle mahdollisesti rakennettavaa valokuituverkkoa. Tähän mennessä on keskusteltu ELY-keskuksen sekä Mikkelin kaupungin projektijohtaja Timo Rissasen kanssa.  Molempien tapaamisten perusteella ensimmäinen askel hankkeessa tulee olla kattavan esiselvityksen teettäminen asiantuntijoilla, jotta hankkeen todelliset kustannukset riskeineen saadaan mahdollisimman hyvin kartoitettua. Tämän esiselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää myös mahdollista hankerahoitusta haettaessa. Palaverien perusteella Veej'jakaja ry:tä pidetään mahdollisena tahona esiselvityksen rahoittajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta tekee rahoitushakemuksen Veej'jakaja ry:lle valokuituverkon rakentamisen esiselvityksen tekemiseen. Hakemuksen tekemisessä käytetään työryhmää, jossa mukana on aluejohtokunnan puheenjohtaja sekä hankkeen valmistelussa alusta asti olleita pitäjän asukkaita Kauriansalmen kylät ry:stä. Rahoitushakemuksen omarahoitusosuus selvitetään kaupungilta.

Päätös

Aluejohtokunta päätti jättää asian pöydälle. Selvitetään tarkemmin hakemusmenettelyä ja asia otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.