Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina ja tarkistettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Korhonen ja Susanna Rusakko.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Korhonen ja Markku Kiiskinen. Sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.