Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

 • Strategisten hankkeiden tilanne:

 1. Kyläpyörät ja paatit: Hankittavien välineiden määrät päätetty, hintavertailu valmis. Pyörien lainauksen käytännön järjestelyjen valmistelu meneillään kirjaston kanssa. Paatit sijoitetaan ensi vaiheessa Salmenrantaan ja siirretään mahdollisesti osaksi kesäaikaa saataville Kiesilän Kievarista. Tavoite saada välineet käyttöön kesäkuun 2019 aikana.

 2. Esiintymislava: Tarvikkeet tilattu.
 3. Viljelypalstat: Suunnittelupalaverissa 25.4.2019. todettiin, että kesän ja syksyn 2019 aikana valmistellaan alue ja tehdään tarkentavat suunnitelmat ja hankinnat liittyen kasteluun ja alueen aitaamiseen. Palstoja aletaan markkinoida asukaskeskustelutilaisuuksissa sekä talvella 2019 verkossa. Varsinainen toiminta aloitetaan vuoden 2020 keväällä.

 4. Kyltit kuntoon: Valtatie 13:sta varteen tulevien opaskylttien sisällön ja toteutustavan suunnittelua aloitettu mainostoimisto Groteskin kanssa (kaupungin sopimuskumppani)
 5. Nähtävyydet tutuksi: Aineiston kokoamiseen tarvitaan henkilö/henkilöitä joita ei ole vielä löydetty. Neuvottelut asiasta Käenjälki ry:n kanssa meneillään.
   

 • Metsätähden tilanne

  Kaupunginhallitus ei ole vastannut aluejohtokunnan joulukuussa 2018 jättämään esitykseen. Esityksessä vaadittiin perusteluineen, että kaupunginhallitus ei hyväksyisi Metsätähden toimintaan Essoten talous- ja muutossuunnitelmassa esitettyjä muutoksia.  Aluejohtokunnan pj osallistui 3.5.2019. Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry:n varapj Aira Partion kutsusta palaveriin, jossa olivat läsnä Essoten edustajina kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, sekä palvelupäällikkö Marjo Räsänen. Lisäksi palaverissa oli mukana Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry:n edustus.

  Palaverissa Kortelainen totesi tehostetun palveluasumisen loppuvan Metsätähdessä Essoten suunnitelmien mukaisesti. Essotella on tahtotila pitää Metsätähden asunnot täynnä, mutta ympärivuorokautista hoivaa Essote ei siellä tule tarjoamaan. Palaverissa todettiin, että uusi toimintamalli Metsätähden palveluasumisen suhteen täytyy saada valmiiksi mahdollisimman pian ja että sen markkinointia täytyy alkaa tehdä viipymättä, jotta talon vajaakäyttöaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Essoten edustajat lupasivat tiedottaa suunnitelmien etenemisestä Suomenniemen aluejohtokunnalle.
   

 • Aluejohtokunnalle on toimitettu ko. kokouksessa esitetty pöytäkirjanote ESSOTEn Vanhus- ja vammaispalvelujen 8.5.2019 pitämästä kokouksesta.
   

 • Pururadan juoksuportaiden valaistus

           Liikuntapalvelut on tilannut tarvittavat työt portaiden valaisemiseksi.
 

 • Laamalansaaren kyläyhdistyksen ja SF Caravan Saimaan seudun esitys Laamalansaarentien kunnostamiseksi. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.5.2019 § 194, josta saatu tiedoksi pöytäkirjanote.
   

 • Aluejohtokunta on muistanut Kahvila-Ravintola Salmenrantaa sen viisivuotisjuhlissa kukin. Kukat on hankkinut ja toimittanut Helena Harmonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.