Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Suomenniemen aluejohtokunnan siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön (lisäpykälä)

MliDno-2017-1145

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön seuraavasta kokouksesta eli 27.8.2019 lähtien.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.