Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto Irja Hannosen polun kunnostussuunnitelmaan

MliDno-2019-1116

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnalle on osoitettu sähköpostiviesti (Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, 6.5.2019): “Irja Hannosen polun hoidosta ja kunnostamisesta on keskusteltu useinkin kuntaliitosten jälkeen.

Kaupungin metsätoimi on sopinut Karkauksen kyläyhdistyksen kanssa ylläpitohoidosta ja sieltä talkoolaiset ovat hoitaneet polunvarsien niitot alkukesästä, kaupunki on maksanut yhdistykselle pientä korvausta näistä töistä.

Viime syksynä kävimme kiertämässä polun kaupungin työllisyyspalvelujen projektiasiantuntijan Harri Kaipasen kanssa. Käynnin tuloksena oli Kaipaisen laatima suunnitelma polun peruskorjaustarpeesta ja toimenpiteistä, jotka työllisyyspalvelut voisi myös tehdä.

Jos kaikki menee hyvin, työllisyyspalvelut voisivat ottaa kohteen ohjelmaansa tänä kesänä. Ylläpitohoidosta vastaisi edelleen Karkauksen kyläyhdistys kaupungin maksamaa korvausta vastaan. Karkauksen ky on jo ottanut kantaa ja hyväksynyt suunnitelman sekä luvannut hoitaa polun kulkukelpoiseksi (niitto, lumituhot) tänäkin keväänä. Nyt pyydän Suomenniemen aluejohtokunnan ja Suomenniemen Kotiseutuyhdistyksen lausuntoa asiasta. Saisinko vastaukset toukokuun loppuun mennessä?”

Suomenniemen aluejohtokunta kävi 15.5.2019 tutustumassa Irja Hannosen polkuun ja sen kuntoon Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry:n kutsumana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta laatii pyydetyn lausunnon kokouksessa. Samalla pyydetään aluejohtokunnan tietoon listaus kaupungin ylläpidon alaisena olevista retkeilyreiteistä, luontopoluista ym. kohteista, niiden ylläpidon käytännön toteuttajista ja ylläpitobudjeteista.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy Irja Hannosen polun kunnostussuunnitelman seuraavin lisäyksin ja ehdotuksin:

  • pysäköintialueelta puuttuu Pysäköinti -liikennemerkki, joka on asennettava osoittamaan pysäköintiin varattua aluetta
  • tekstit osassa polkuopasteita ovat haalistuneet lukukelvottomaksi eli tarvitsevat kunnostusta - voidaanko kunnostustyössä hyödyntää esim. Työpaja Tarinaa?
  • polun merkkaus punaiseksi värjätyillä vanerisuikaleilla on toteutettava siten, että risteyksissä ja tiheämpikasvuisilla alueilla polulta eksymisen mahdollisuutta ei ole, joten paikoin merkkejä on oltava tiheämmässä kuin 50 m välein.
  • uusia pitkospuita tai siltoja on rakennettava pitkään talven jälkeen kosteana pysyville paikoille, kuten pellonreunaan ennen riistapeltoa
  • pitkospuut / sillat, joissa on katkenneita rakenteita, on uusittava jo kuluvan kesän aikana
  • nuotiopaikan parilaverkko on uusittava
  • tauko- / laavupaikalla ei ole polttopuita, kuivia polttopuita on saatava mahdollisimman pian laavupaikalle
  • pitkospuiden laajempi uusiminen on edessä muutaman vuoden päästä - tähän kaupungin tulee varautua esim. Leader-rahoituksella.


Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta pyytää listausta kaupungin ylläpidon alaisena olevista retkeilyreiteistä, luontopoluista ym. kohteista, niiden ylläpidon käytännön toteuttajista ja ylläpitobudjeteista.

Tiedoksi

Metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.