Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Kaupunginhallituksen vierailu sekä keskustelutilaisuus. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on kyseisenä päivänä estynyt, valitaan keskustelutilaisuuden vetäjä sekä “isäntä” tai “emäntä” kaupunginhallituksen mahdolliselle vierailulle.
     
  • viime vuonna hankittujen puistonpenkkien sijoitus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta valitsee keskustelutilaisuuden vetäjän ja "isännän" tai "emännän" kaupunginhallituksen vierailulle.

Suomenniemen aluejohtokunta päättää kokouksessa puistonpenkkien sijoittamisesta.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta nimesi 23.7.2019 klo 14 alkavan liikuntatapahtuman isännäksi ja kaupunginhallituksen vierailun vastaanottajaksi Risto Korhosen, joka vetää myös klo 18 pidettävän keskustelutilaisuuden.

Suomenniemen aluejohtokunta esitti puistonpenkkien sijoittamispaikoiksi seuraavaa:

  • Teklan aitan eteen 2 penkkiä
  • apteekin eteen 1 penkki
  • koulun uimarannalle 2 penkkiä.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.