Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Helena Harmosen nimeäminen valmistelutyöryhmän jäseneksi (lisäpykälä)

MliDno-2018-640

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Esitetään Helena Harmosen nimeämistä valmistelutyöryhmän jäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.