Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tiedoksi

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Aluejohtokuntien yhteinen aloitteen liitoskuntien siisteydestä huolehtimisen puolesta, tilannekatsaus.
  • Kauriansalmen kylät ry:n valokuituhankkeen tilanne
  • Nähtävyydet tutuksi -hankkeen opinnäytetyön tekijän haun tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.