Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Suomenniemi-esitteen jakelu

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2018 strategisena hankkeena tehty esite sisälsi 3000 kpl:n painoksen paperisia esitteitä. Suomenniemen aluejohtokunta keskustelee ja päättää esitteiden jakelutavoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta keskustelee ja päättää Suomenniemi -esitteiden jakelutavoista.

Päätös

Sovittiin esitteiden jakelusta eri tahoille aluejohtokunnan jäsenten toimesta sekä selvitetään, onnistuuko esitteen postitus vapaa-ajanasukkaille Miksei Oy:n osoiterekisterin kautta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.