Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Seurakunnan Tarinatupa
Merkittiin tiedoksi, että Terttu Tarhonen osallistuu aluejohtokunnan edustajana 7.2.2019 seurakunnan järjestämään Tarinatupaan.

Toiminnan suunnittelupalaverit
Sovittiin, että aluejohtokunnan toiminnan suunnittelupalaverit pidetään ti 19.2. klo 18 Helena Harmosella, aiheena toimintasuunnitelma ja ti 26.2. klo 18 Antti Pakarisella, aiheena strategiset hankkeet.

Aluejohtokuntien puheenjohtajien tapaaminen 6.3.2019 strategisiin hankkeisiin liittyen
Suomenniemen aluejohtokunta esittää strategiseksi lisähankkeeksi katoksen hankkimista aiemmin hankittuun siirrettävään esiintymislavaan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.