Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Puheenjohtaja Antti Pakarinen kertoi aluejohtokunnalle Etelä-Savon maakuntaliiton, Essoten ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisestä Kimpassa syömään -hankkeesta. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluita nykyisille ja tuleville seniori-ikäisille. Hankkeen kuvaus lähetetään aluejohtokunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.