Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Suomenniemi-viikon kumppanuusrooli

MliDno-2017-2495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan aluejohtokunnan roolista ensi kesän Suomenniemi -viikon järjestämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Keskustelun pohjalta päätetään alustavasti miten aluejohtokunta osallistuu Suomenniemi -viikon järjestämiseen. Tarkempi suunnitelma tehdään nimettävän työryhmän toimesta.

Päätös

Päätettiin, että taloudellinen tuki tapahtumalle päätetään aluejohtokunnan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Aluejohtokunta nimesi työryhmään Antti Pakarisen, Päivi-Kristiina Erolan ja Terttu Tarhosen.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen AJK päätti kokouksessaan 12.12.2017 toimia kumppanina vuoden 2018 Suomenniemi-viikon järjestelyissä. Rahallisen määrän päättäminen siirrettiin tuolloin vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteyteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen AJK toimii kumppanina Suomenniemi-viikon järjestelyissä. AJK:lle osoitettavien kustannusten maksimimäärä on 3 000 €.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.