Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Suomenniemen aluejohtokunnan valmistelutyöryhmän nimeäminen

MliDno-2018-640

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nimetään valmistelutyöryhmä Suomenniemen AJK:n kokouksia varten vuoden 2018 alusta nykyisen AJK:n toimikauden loppuun asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Valmistelutyöryhmään nimetään puheenjohtaja Antti Pakarinen ja varapuheenjohtaja Susanna Rusakko.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.