Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Suomenniemen aluejohtokunnan strategiset kehittämishankkeet 2019

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2019 strategisista kehittämishankkeista päätetään kuluvan vuoden kevään aikana. Aloitetaan keskustelu ja ideointi sekä päätetään miten hankkeiden valmistelussa edetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Päätetään työskentelytapa vuoden 2019 strategisten hankkeiden suunnittelemiseksi keskustelun perusteella.

Päätös

Aluejohtokunta päätti järjestää vuoden 2019 strategisten hankkeiden ideoista sähköisen kyselyn ja lomakekyselyn. Paras idea palkitaan 200 euron palkinnolla. Aluejohtokunnan jäsenet ja varajäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.