Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Suomenniemen aluejohtokunnan strategiset kehittämishankkeet 2018

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 aluejohtokuntien strategisista kehittämishankkeista on keskusteltu puheenjohtajien ja kaupungin asiaa hoitavien virkamiesten yhteisessä palaverissa 19.3.2018 helmikuussa. Puheenjohtaja esittelee AJK:lle palaverin sisällön ja päätökset. Keskustellaan toteutettavien hankkeiden eteenpäin viemisestä ja nimetään kullekin hankkeelle vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on viedä hankkeen tarvittavat käytännön järjestelyt eteenpäin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi päätetään vastuuhenkilöt keskustelun perusteella.

Päätös

Merkittiin strategiset kehittämishankkeet 2018 tiedoksi. Päätettiin hankkeille vastuuhenkilöt seuraavasti:

  • Suomenniemi liikkuu -teemaviikot, vastuuhenkilö Helena Harmonen
  • Markkinointihanke, "Suomenniemi 2018", vastuuhenkilö Antti Pakarinen
  • Suomenniemen MOBO-rata, vastuuhenkilö Risto Korhonen
  • Leikkikentän täydennys, liukumäki, vastuuhenkilö Antti Pakarinen
  • Levähdyspenkit kylän raitille, vastuuhenkilö Antti Pakarinen
  • Pururadan portaat, vastuuhenkilö Antti Pakarinen.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.