Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Suomenniemen aluejohtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

MliDno-2018-642

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja esittelee kokouksessa käyttösuunnitelman luonnoksen vuodelle 2018. Käyttösuunnitelmaa tarkennetaan keskustelun perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kokouksessa esitelty ja tarkennettu käyttösuunnitelma hyväksytään Suomenniemen aluejohtokunnalle vuodeksi 2018.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.