Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,​ että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämän kokouksen jälkeinen seuraavan viikon maanantai on 2. pääsiäispäivä,​ joten tarkastus tulee suorittaa maanantaina 9.4.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Korhonen ja Terttu Tarhonen.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Korhonen ja Terttu Tarhonen. Sihteeriksi valittiin Matti Laitsaari.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.