Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Aluejohtokunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyynsä valtuustoaloitteen, joka käsittelee ajatusta mm. aluejohtokuntien puheenjohtajien ja kaupunginosaseurojen kehittämispäivästä. Aloite on seuraava:

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

" Mikkelin on erityisen laaja kaupunki pinta-alaltaan ja välimatkat eri pitäjiin ovat pitkät.

Kaupunkiamme halutaan kehittää kaikkien kuntalaisten kannalta tasa-arvoiseksi mallikaupungiksi, jossa palveluiden saatavuus taataan jokaiselle. Lisäksi haja-asutusseudut vetävät paljon kesäasukkaita. Haluamme lisätä myös matkailua seudullamme merkittävästi.

Me allekirjoittajat esitämme, että järjestettäisiin kerran vuodessa eri kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajille yhteinen kehittämispäivä viranhaltijoiden ja lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Näin mahdollistuisi kokonaisvaltainen kaupunkimme kehittäminen, opittaisiin tuntemaan eri kaupunginosien ja pitäjien tarpeet ja vahvuudet. Samalla opittaisiin toisilta hyviä käytänteitä ja vuorovaikutus rikastuttaisi ja vahvistaisi käsityksiämme eri kaupunginosista ja pitäjistä.

Lisäksi tarvitaan edelleen tarpeen mukaan kahdenkeskeisiä keskusteluja ja neuvotteluita kaupunginosaseurojen ja aluejohotokuntien puheenjohtajien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja lautakuntien puheenjohtajien kesken.

Yhdessä toimien rakennamme vahvaa ja menestyvää Mikkeliä.

Mikkelissä 22.1.2018

Marita Hokkanen/sd.sit.
 Soile Kuitunen,  Raine Lehkonen, Jenni Tissari,
 Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
 Markku Aholainen, Arto Sepälä, Satu Taavitsainen,
 Jarno Strengell"

Aloitetta on käsitelty aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa ja aloitteesta on todettu, että tapaamisiin ei tarvita virallista foorumia, mutta epävirallinen yhteydenpito on luonnollisesti tervetullutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Aluejohtokunta päätti, että aluejohtokuntien puheenjohtajien näkemystä voidaan pitää pohjana, kun vastausta valtuustoaloitteeseen valmistellaan.

Tiedoksi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Launonen, Virpi Siekkinen


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.