Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Infonäyttöjen sijoituspaikat

MliDno-2018-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Infonäyttöjä Suomenniemellä on kuusi kappaletta, joista kolme on tällä hetkellä sijoitettu Salmenrantaan, Kiesilän Kievariin ja Rantinhoviin. Suunnitelmssa on sijoittaa loput Kyläntuvalle, Saleen ja aluejohtokunnan kokouksessa määriteltävään sijoituspaikkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Päätetään kokouksessa keskustelun perusteella.

Päätös

Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kuvaus

Viimeisen hankitun infonäytön sijoituspaikasta päättäminen siirrettiin edellisestä kokouksesta tähän kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Päätetään kokouksessa keskustelun perusteella.

Päätös

Aluejohtokunta ehdottaa kuudetta näyttöä sijoitettavaksi Laamalansaaren karavaanarialueelle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.