Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viestinnän ja matkailun kehittäminen liitoskuntien alueilla (lisäpykälä)

MliDno-2019-1255

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on kutsunut maanantaina 21.10.2019 klo 17.30 Anttola-taloon aluejohtokuntien edustajat keskustelemaan ajankohtaisista viestinnän asioista liitoskuntien alueilla.

Teemoina tapaamisessa ovat:

  • viestinnän yhdenvertaistaminen liitoskuntien alueilla tasavertaiseksi keskustataajaman markkinoinnin kanssa
  • luontomatkailun keskuksen markkinointi
  • brändi-ilmeen hyödyntäminen persoonallisesti liitoskunnissa
  • verkkosivujen ajantasaisuus
  • tonttimarkkinointi
  • alueiden uniikkien ominaisuuksien etsiminen ja niiden esille nostaminen viestinnässä

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti, että tilaisuuteen osallistuvat Ville Viitikka ja Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.