Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Talousarviovalmistelu Suomenniemen alueen näkökulmasta

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kuvaus

Kaupungin tulosalueiden talousarvioesitykset ovat työn alla. Kaupungin taloustilanteesta johtuen julkisuudessa sekä kaupunkirakenneselvityksessä (kaupunginvaltuusto 18.6.2018, § 71) on esitetty toimenpiteitä säästöjen löytämiseksi. Osa esitetyistä säästöistä kohdistuisi Suomenniemen alueen lähipalveluihin. Myös Essote on kohdistanut merkittäviä säästöjä Suomenniemen alueelle kuluneen vuoden aikana Metsätähden tehostetun palveluasumisen lopettamisen myötä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Essoten jo toimeenpanemat säästöt huomioiden, esitetyt säästöt Suomenniemen alueelle vaikuttaisivat huomattavan paljon lähipalvelujen tasoon. Tällä olisi suora vaikutus elinvoimaan.

Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se huomioisi eri tulosalueilta tulevien säästökohteiden kokonaisvaikutuksen alueen elinvoimaan. Suomenniemen vahvuus Mikkelin kannalta on sen pienimuotoisuus ja sitä kautta vaihtoehtoisuus. Sillä olisi hyvät mahdollisuudet toimia ketteränä uuden ajan maalaispitäjänä, jos sille maltetaan antaa siihen mahdollisuus. Tehdyltä työltä alueen kehittämiseksi (kaupungin omistamien rakennusten remontointi, alueen kehittämishankkeet kyläyhdistysten ja aluejohtokunnan toimesta) viedään perusta pois, jos jo nykyisellään pienimuotoisista lähipalveluista edelleen leikataan.

Suomenniemen aluejohtokunta esittää edelleen, että kirjastopalveluihin liittyen kaupunginhallitus selvittäisi vaihtoehtona Suomenniemen kirjaston sekä muiden lähikirjastojen lakkauttamiselle niihin liittyvien rakennusten omistuspohjan tarkastelua ja kirjastopalvelun tuottamista esimerkiksi vuokratiloissa.

Päätös

Puheenjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
Myös muihin liitoskuntiin kohdistuvat, nyt esitetyt säästökohteet, kuten Ristiinan lukion lakkauttaminen, vaikuttavat myös Suomenniemen alueen elinvoimaan.

Puheenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.