Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Suomenniemen aluejohtokunnan esitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle strategisten hankkeiden uudelleen jyvittämisestä

MliDno-2019-1782

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle 3000 € siirtämistä Nähtävyydet tutuksi -hankkeesta Metsätähden yhteisöllisen asumisen markkinointiin oman pitäjän ulkopuolelle.

Nähtävyydet tutuksi -hanke ei toteudu suunnitellussa laajudessa kuluvana vuonna, koska sopivaa henkilöä toteutustyöhön ei ole löytynyt. Samasta hankkeesta on aiemmin siirretty 1500 € juoksuportaiden valaistukseen. Nyt esitetyn siirron jälkeen Nähtävyydet tutuksi -hankkeelle jäisi 2500 €, mikä riittää supistettuun toteutukseen (kohteiden valokuvaus ja nettisivujen päivitys).

Metsätähden asuntoihin on tällä hetkellä vain yksittäisiä vuokra-hakemuksia. Näin ollen on pääteltävissä, että asunnot eivät täyty pitäjän omista asukkaista, vaan asukkaita on hankittava laajemmalta alueelta. Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelmassa on edistää Metsätähden toiminnan jatkumista jossain muodossa, joten asuntojen markkinointi vuokralaisten saamiseksi aluejohtokunnan rahoittamana on perusteltua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.