Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Orvokkipuisto

MliDno-2018-1663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen kunta perusti 1990-luvun lopussa Orvokkipuiston tunnustukseksi director musices Orvokki Ramsin elämäntyölle. Puistikko sijaitsi Ramsin silloisen asunnon edessä, kunnantalon välittömässä läheisyydessä, Kirkonkyläntien varressa. Puistikko on sittemmin hoidon puutteessa kadonnut.

Suomenniemen kotiseutuyhdistys yhdessä Orvokki Ramsin omaisten kanssa esittää, että Orvokkipuisto rakennetaan uudelleen joko entiseen tai muuhun soveltuvaan, keskeiseen paikkaan Suomenniemen kirkonkylälle. 

Aloite löytyy ohesta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta puoltaa aloitetta. Kirkonkylän tien varren seutu tulee mahdollisten kiinteistöjen purkujen myötä muuttumaan ja vaatimaan maisemointia joka tapauksessa. Orvokkipuistoa esitetään rakennettavaksi tämän maisemoinnin yhteydessä osaksi Kirkonkyläntien tulevaa ilmettä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kuvaus

Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry:n Riitta Kiljunen ja Saara Ripatti esittelivät kaupunginpuutarhuri Marko Vuoriselle kanssa entisen Orvokkipuiston alueen. Aluejohtokunnasta paikalla olivat Antti Pakarinen ja Helena Harmonen. Todettiin, että paikan ongelmana oli se, että alue kuuluu rivitalokiinteistön tonttiin eikä sitä ole kaavoitettu puisto- tai virkistysalueeksi. Vuorinen lupasi selvitellä asiaa tilahallinnon kanssa. Vuorinen kertoi aluejohtokunnan puheenjohtajalle sähköpostilla, että puistoa ei voi palauttaa alkuperäiselle kohdalle Orvokki Ramsin asuman rivitalon eteen. Tulevaisuuden kannalta varmin paikka olisi Vuorisen mukaan Nikkasen torpan piha, jos Kotiseutuyhdistys ja aluejohtokunta ajavat asiaa ja hankkivat tarvittavan rahoituksen. Aluejohtokunnan puheenjohtaja välitti tämän viestin Suomenniemen Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Kiljuselle sähköpostilla. Kotiseutuyhdistys esitti vastauksenaan seuraavasti:

"Nikkisen torppa on ollut poliisi Nikkisen ja hänen tyttärensä Helmi Nikkisen omaisuutta ennen museoksi siirtymistä.  Orvokki Ramsilla ei ole yhteyttä Nikkisen torppaan. Sen vuoksi Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ilmoittaa kantanaan, ettei Nikkisen torpan pihamaa ole sopiva paikka Orvokkipuistolle tai Orvokki Ramsin muistomerkille.
Sen sijaan Kotiseutuyhdistys pyytää edelleen Mikkelin kaupunkia osoittamaan Orvokkipuistolle paikan Suomenniemen kirkonkylästä näkyvältä paikalta. Orvokkipuisto on aikoinaan ollut Suomenniemen kunnan perustama ja kuntaliitoksen myötä kyseisen päätöksen noudattaminen ja kunnioittaminen kuuluu mielestämme Mikkelin kaupungille. Yhdistys on kuitenkin halukas tekemään yhteistyötä sekä puistoa uudistettaessa/uudelleen perustettaessa sekä sen ylläpitämisessä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Annetaan Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry:n viesti tiedoksi myös kaupunginpuutarhurille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginpuutarhuri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.