Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Mikkelin vanhusneuvoston aloite yhteisöllisen asumisen yksikön perustamiseksi Suomenniemellä olevan Metsätähden kiinteistöön ja uuden ideointiin perustuvan toimintamallin kehittämiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2019-1782

Päätös

Merkittiin tiedoksi Mikkelin vanhusneuvoston aloite.
Suomenniemen aluejohtokunta tukee aloitteessa esitettyjä asioita.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.