Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Suomenniemen strategia 2016 -

MliDno-2016-1935

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntakenttä on parhaillaan isojen muutosten edessä ja se vaikuttaa myös Mikkelin kaupungin toiminnassa ja organisaatiossa. Tuleva muutos tapahtuu tulevan vuoden aikana ja siihen ollaan kaupungin organisaatiossa valmistautumassa. Muutosta on työstämässä sitä varten valittu työryhmä. Hallinto-organisaatiossa tapahtuva muutos kohdistuu myös aluejohtokuntien toimintaan. Asiasta on aluejohtokunnilta pyydetty lausunto 22.9.2016 mennessä. Ehdotuksessa on esitetty mm, että aluejohtokuntien tulee laatia oma toimintastragia, joka on johdettu Mikkelin kaupungin strategiasta kohdistettuna paikallistasolle.

Suomenniemen aluejohtokunnallel tulee laadittavaksi tämän vuoden kuluessa strategia jossa esitetään ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Suomenniemellä voidaan edistää alueen elinvoimaisuutta viihtyvyyttä ja asukkaiden hyvinvointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta ryhtyy valmistelemaan tulevaa strategiaa tulevalle toimikaudelle siten, että se on valmis 31.12.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä toimi tästä pykälästä alkaen puheenjohtaja Risto Korhonen.