Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuoden 2018 toimintasuunitelman seuranta

MliDno-2017-1946

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan strategiatyön käynnistäminen vuodelle 2018. Strategian tulee pohjautua Mikkelin kaupungin strategiaan. Esimerkkejä todennäköisistä teemoista:

 • hyvinvoinnin lisääminen

 • toimintaympäristön kehittäminen (rakennukset, väylät, yhteydet, verkko jne.)

 • elinvoima

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Aluejohtokunta päättää strategiatyön sisällöstä.

Päätös

Strategian runko esitettiin kokouksessa. Suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

Lisäksi aluejohtokunta nimesi työryhmäksi Antti Pakarisen (pj) ja Risto Korhosen (jäsen). Edellä mainitut henkilöt kutsuvat tarvittaessa lisää henkilöitä työryhmään aluejohtokunnan sisältä.

 

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan työryhmä on valmistellut otsikon mukaiset asiakirjat tulevien vuosien aluejohtokuntatyön perustaksi. Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Hyväksytään esitetyt asiakirjat nimensä mukaiseen tarkoitukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi valtuutettiin puheenjohtaja Antti Pakarinen ja jäsen Risto Korhonen tekemään teknisiä korjauksia ko. dokumentteihin.

Merkitään, että strategia vuosille 2018-2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että Susanna Rusakko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ennen kokousta on järjestetty noin 45 minuutin keskustelutilaisuus Kiesilän kylän asukkaiden kanssa. Yhteenveto käytyjen keskustelujen ja ajatusten pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kirjataan keskustelutilaisuuden yhteenveto muistiin käytettäväksi aluejohtokunnan toimintasuunnitelmaa kehitettäessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Keskustelutilaisuuden keskeisimmäksi asiaksi nostettiin joukkoliikenne.

Merkittiin tiedoksi keskustelutilaisuudesta laadittu muistio joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi toimintasuunnitelmaan 2018 merkittyjen toimenpiteiden tila ja tarvittaessa tarkennetaan/muokataan suunnitelmaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tilanne ja mahdolliset muutokset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätettiin varata uusien suomenniemi.fi -sivujen toteuttamiseen 3.500 euroa.
Hyväksyttiin Haumedia Oy:n tarjous verkkosivujen uudistuksesta / toteuttamisesta.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen AJK:n kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on kohentaa Suomenniemen julkisivua ja yleisilmettä maisemoinnin avulla. Keskustellaan kaupunginpuutarhuri Marko Vuorisen kanssa maisemointihankkeen toteutusmahdollisuuksista, tarvittavista käytännön toimista ja ajankohdista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi keskustelun pääkohdat.

Päätös

Aluejohtokunta päätti pyytää kaupungin viher- ja metsäaluepalveluilta apua maisemointisuunnitelman tekemiseksi Suomenniemellä olevien kaupungin omistamien kohteiden ehostamiseksi.

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen selvitti kokouksessa maisemoinnin perusteita ja lähtökohtia ja korosti, että kaupunki voi operoida vain omistamillaan mailla.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi toimintasuunnitelmaan 2018 merkittyjen toimenpiteiden tila ja tarvittaessa tarkennetaan/muokataan suunnitelmaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tilanne ja mahdolliset muutokset tiedoksi.

Päätös

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan 2018 merkittyjen toimenpiteiden tila ja todettiin seuraavaa:

 • Suomenniemi.fi-sivujen uudistus etenee, sivujen lay out -ehdotus on valmis
 • Strategiset hankkeet 2018, tehty
 • Strategiset hankkeet 2019, valmistelu käynnistynyt
 • Maisemointisuunnitelma, lähdössä liikkeelle
 • Info-tv:t, sijoituspaikat pääosin päätetty
 • Suomenniemi-viikko, valmistelu etenee
 • Metsätähden pihan päällystys, aluejohtokunta tekee esityksen, että päällystystyö otetaan kaupungin vuoden 2019 talousarvioon
 • Opasteet/mainoskyltit, aluejohtokunta voi tehdä itse esityksen asiasta
 • Esitykset vuoden 2019 budjettiin, valmistelua jatketaan
 • Vaikuttamiskanavien selvittäminen Essoten/aluehallinnon suuntaan, Terttu Tarhonen ja Risto Korhonen selvittävät asiaa
 • Valokuituhankkeen esiselvityksessä esille nousevien toimenpiteiden tukeminen, tilannetta seurataan.

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelman tilanne ja päivitetään suunnitelmaa tarvittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tilanne tiedoksi, ei tarvetta päivittää toimintasuunnitelmaa.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.