Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vuoden 2018 strategisten hankkeiden seuranta

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi hankkeiden rahoituksen tilanne. Hankkeiden rahoitus on käsitelty hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa 25.4.2018. Hankkeiden vastuuhenkilöt esittelevät strategisten hankkeiden toteutuksen tilanteen ja keskustellaan jatkosuunnitelmista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.