Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kohdeavustus, Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys

MliDno-2018-286

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee 27.4.2018 päivätyllä hakemuksella kohdeavustusta useaan tarkoitukseen. Tarkoitukset on eritelty hakemuksessa kustannusarvioineen. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Avustushakemus on puutteellinen. Hakemuslomakkeen liitteinä tulee toimittaa avustuksen kohteena olevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, joten asia jätetään pöydälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.