Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Aluejohtokunnan esitys Metsätähden pihamaan päällystämiseksi

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsätähden sorapintainen piha on kelirikon aikana erittäin vaikeakulkuinen varsinkin vanhusväestölle. Piha täytyy asfaltoida, jotta se olisi käyttötarkoituksessaan asianmukainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Aloiteluonnos pihan päällystämiseksi esitellään ja viimeistellään kokouksessa. Aloite osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja jätetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@mikkeli.fi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys seuraavin lisäyksin:

  • Niementähden uudistetun toiminnan myötä lisääntyvä kävijämäärä
  • omaisten vierailut
  • pysäköintialue.

Merkitään, että esitys liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.