Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus, Suomenniemen Nuorison Tuki ry (lisäpykälä)

MliDno-2017-390

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Nuorison Tuki ry hakee aluejohtokunnalta 10.2.2017 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta kevään 2017 kerhotoiminnan järjestämisen kuluihin, eli kokkikerhon, monitoimikerhon ja keramiikkakerhon kuluihin. Haettava summa on 600 euroa. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelta 2017 sekä toimintakertomus vuodelta 2016 ja tilinpäätös vuodelta 2015.

Yhdistys ei ole tänä vuonna saanut muualta avustusta, mutta on hakenut avustuksia seuraavilta tahoilta: Mikkelin kaupungilta kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilta 1 400 € ja Saalastin sisarukset säätiöltä 1 500 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Asian käsittely jätetään pöydälle, koska yhdistys on jo hakenut avustusta kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Marja Kauppi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen Nuorison Tuki ry