Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Muita asioita ei ollut.

Päätös

Hyväksyttiin.